fbpx

Medya olmasa demokrasi olmazdı çünkü demokrasinin temelini oluşturan halkın, seçme hakkını kullanacağı ve tercih edeceği siyasi yapıyı tanıması mümkün olmazdı. Demokratik bir düzlemin oluşabilmesi için halkın; tercihini etkileyecek projeler ve çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması ve eğilimini bu yönde yapması gerekmektedir. Bu gibi bilgilere ulaşmak için en etkin yol da medya olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya; siyasal örgütlerle halk arasında mesaj iletimini üstlenir. Özgür yayıncılık anlayışı olarak halkı doğru bilgilendirmek ve halkın en doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak medyanın asli görevi sayılabilir. Ayrıca yeni medya veya sosyal medya olarak adlandırdığımız dünyanın da gücü yadsınamaz düzeyde büyük duruma gelmiştir. Öyle ki siyasi kararları doğrudan etkileyecek düzeye ulaşmıştır.

Medyanın demokrasi üzerinde etkisini daha net anlatabilmek için örnekler verecek olursak; 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde kuruluşunun üzerinden henüz 1 yıl kadar zaman geçmiş olan bir siyasi yapının dönemin medya güçleri tarafından desteklenmesiyle tek başına iktidara gelmesi sayılabilir. Dönemin medya güçleri bir siyasi yapıyı ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal buhranın kurtarıcısı olarak defaatle lanse etmesi bu yapıyı iktidara taşımıştır. Ardından yapılan etkili çalışmaların yine halka hızlı ve etkin bir biçimde ulaştırılmasıyla bir sonraki seçimde de bu siyasi yapının gücünü artırarak iktidarını korumasını sağlamıştır.

Bunun dışında olumsuz sonuca yol açan bir örnek verecek olursak; siyasi iktidara yakın medya kuruluşları tarafından muhalefet aleyhine düzenli olarak yürütülen kara propaganda sonucu halkın seçimlerde tercih hakkını mevcut iktidardan yana olarak sürdürmesi sağlanmıştır. Muhalif siyasi yapılar yeteri kadar medya desteğine sahip olmadığından halka kendini net ifade edememiş ve iktidar karşısında hezimete uğramaktan kurtulamamıştır. Siyasette etkin bir biçimde kendini ifade etme imkânı bulamazsanız ve halka ulaşamazsanız zafer kazanamazsınız. Günümüzde özellikle orta yaşlı ve yaşlı kesimin tercih haklarını en çok yönlendiren TV kanallarıdır. TV yayınları muhalefetten yana olmadığı için siyasi iktidarın seçim başarısını istikrara dönüştürmesi de kaçınılmaz olmaktadır.

Medyanın gücünün kamuoyu oluşturmada oldukça etkin olduğu gerçeği de bir diğer örnek olarak görülebilir. İktidar ya da muhalefet halkı bir konuda etkilemek istiyorsa bunu medya gücüyle yapmayı tercih etmeleri gerekiyor. Çünkü halka doğrudan ulaşabilecekleri en etkili yol medya. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını medya ile sürekli ve steril olarak paylaşarak bir kamuoyu oluşturmuş ve büyük sempati kazanmıştır. Yapılan tüm çalışmaların halkın yararına olması ya da öyle anlaşılmasını istedikleri şekilde çalışmalar yapmaları medyayı nasıl doğru kullanabileceklerinin göstergesidir. Bunların dışında sosyal medya platformları üzerinden de halka ulaşmak oldukça kolay hale gelmiş durumdadır. Özellikle Twitter bu konuda en etkili kanal olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan faaliyetler ve planlanan projeler burada anında gündeme gelmekte ve halka ulaşmaktadır. Ya da burada gündem olan bir konu hakkında siyasi iktidarlar eğilimlerini bu yöne kaydırmaktadırlar. Bu da halkın doğrudan yönetimde olmasını sağlamaktadır. Demokratik bir biçimde haklarını aramak ya da kendilerini ifade etmek konusunda sosyal medya etkili bir iletişim aracıdır.